slovensky english deutsch austrian swiss
Aktuálne

Referencie:

ARS Prievidza

Projektová dokumentácia a montáž plynoinštalácie, kotolní, novonavrhnutých rozvodov ÚK k novonavrhnutým vykurovacím telesám vrátane MaR, areál firmy ARS Prievidza.Projektová dokumentácia a montáž plynoinštalácie, kotolní, novonavrhnutých rozvodov ÚK k novonavrhnutým vykurovacím telesám vrátane MaR, areál firmy ARS Prievidza. 

IBV Bojnice

Projektová dokumentácia a montáž inžinierkých sietí /STL plynovod, elektro, voda, kanalizácia/, IBV Bojnice. Projektová dokumentácia a montáž inžinierkých sietí /STL plynovod, elektro, voda, kanalizácia/, IBV Bojnice. Projektová dokumentácia a montáž inžinierkých sietí /STL plynovod, elektro, voda, kanalizácia/, IBV Bojnice.
Projektová dokumentácia a montáž inžinierkých sietí /STL plynovod, elektro, voda, kanalizácia/, IBV Bojnice. Projektová dokumentácia a montáž inžinierkých sietí /STL plynovod, elektro, voda, kanalizácia/, IBV Bojnice. Projektová dokumentácia a montáž inžinierkých sietí /STL plynovod, elektro, voda, kanalizácia/, IBV Bojnice.
Projektová dokumentácia a montáž inžinierkých sietí /STL plynovod, elektro, voda, kanalizácia/, IBV Bojnice.Projektová dokumentácia a montáž inžinierkých sietí /STL plynovod, elektro, voda, kanalizácia/, IBV Bojnice. 

Kanianka - rodinný dom

Komplexná montáž vykurovania /podlahové+rádiatory/, zdravotechniky, elektroinštalácie, plynoinštalácie, solárneho systému /typ JUNKERS/ vrátane prípojek rodinného domu v Kanianke.Komplexná montáž vykurovania /podlahové+rádiatory/, zdravotechniky, elektroinštalácie, plynoinštalácie, solárneho systému /typ JUNKERS/ vrátane prípojek rodinného domu v Kanianke. 

Kanianka - prepojovacie vonkajšie schodisko

Stavebná činnosť: návrh a realizácia prepojovacieho vonkajšieho schodiska so zábradlím, Kanianka. Stavebná činnosť: návrh a realizácia prepojovacieho vonkajšieho schodiska so zábradlím, Kanianka. Stavebná činnosť: návrh a realizácia prepojovacieho vonkajšieho schodiska so zábradlím, Kanianka.
Stavebná činnosť: návrh a realizácia prepojovacieho vonkajšieho schodiska so zábradlím, Kanianka.  

Montáž areálovej kanalizácie, elektroinštalácie...

Projektová dokumentácia a montáž areálovej kanalizácie, elektroinštalácie, vykurovania, vody, kanalizácie a plynu. Projektová dokumentácia a montáž areálovej kanalizácie, elektroinštalácie, vykurovania, vody, kanalizácie a plynu. Projektová dokumentácia a montáž areálovej kanalizácie, elektroinštalácie, vykurovania, vody, kanalizácie a plynu.
Projektová dokumentácia a montáž areálovej kanalizácie, elektroinštalácie, vykurovania, vody, kanalizácie a plynu.  

Nitrianske Rudno - rodinný dom

Prestavba rodinného domu Prestavba rodinného domu Prestavba rodinného domu

STL, NTL

Projektová dokumentácia a montáž STL, NTL plynovodných prípojok a ostatných inžinierských sietí.  

Výroba

Výroba, dodávka prípadne osadenie plechových skriniek rôznych typov a rozmerov, napr. elektrorozvádzače, plynomerne, plynové regulačné stanice atď.  

Zámok Bojnice

Montáž rozvodov ústredného vykurovania medeným lisovacím systémom VIEGA a montáž podlahového vykurovania, zámok Bojnice. Montáž rozvodov ústredného vykurovania medeným lisovacím systémom VIEGA a montáž podlahového vykurovania, zámok Bojnice. Montáž rozvodov ústredného vykurovania medeným lisovacím systémom VIEGA a montáž podlahového vykurovania, zámok Bojnice.

Projektová dokumentácia a montáž STL, NTL plynovodných prípojok a ostatných inžinierských sietí.

Kontakt

Kohút PRO, s.r.o.
Štúrova 314/14,
972 26 Nitrianske Rudno
tel.: +421 905 226 452
email: rkpro@nullrkpro.info

Partneri


© Kohút PRO, s.r.o. 2024