slovensky english deutsch austrian swiss
Aktuálne

Adresa:

Kohút PRO, s.r.o.
Štúrova 314/14,
972 26 Nitrianske Rudno
tel.: +421 905 226 452
email: rkpro@ nullrkpro. info

IČO: 47476010
č. účtu: 4520010200/3100
Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 29314/R

Kontaktný formulár:

Kontakt:
Správa:
 

Projektová dokumentácia a montáž STL, NTL plynovodných prípojok a ostatných inžinierských sietí.

Kontakt

Kohút PRO, s.r.o.
Štúrova 314/14,
972 26 Nitrianske Rudno
tel.: +421 905 226 452
email: rkpro@nullrkpro.info

Partneri


© Kohút PRO, s.r.o. 2024