slovensky english deutsch austrian swiss
Aktuálne

Zoznam činností:

  • vypracovanie projektovej dokumentácie vykurovania
  • vypracovanie projektovej dokumentácie vody a kanalizácie
  • vypracovanie projektovej dokumentácie plynoinštalácie
  • vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie
  • vypracovanie projektovej dokumentácie architektonicko
    stavebného riešenia stavieb a statiky
  • vypracovanie projektovej dokumentácie čistiarní odpadových vôd
  • vypracovanie návrhov solárnych zariadení

Stavebná činnosť: návrh a realizácia prepojovacieho vonkajšieho schodiska so zábradlím, Kanianka.

Kontakt

Kohút PRO, s.r.o.
Štúrova 314/14,
972 26 Nitrianske Rudno
tel.: +421 905 226 452
email: rkpro@nullrkpro.info

Partneri


© Kohút PRO, s.r.o. 2024